Veilige school

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig, gezien en gehoord voelen. Veiligheid begint bij het weten dat de ander ziet wie je bent, je respecteert en je accepteert zoals je bent. Wij willen graag dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin sprake is van sociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Wij zijn een school waar ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Ieder kind krijgt op onze school de kans om te ontdekken waar het goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Veiligheid is ook weten binnen welke kaders je kunt handelen. Wij geven onze kinderen de vrijheid en het vertrouwen om de eigen wensen en behoeften te volgen en zelf beslissingen te nemen. Kinderen leren zelfstandig op zoek te gaan naar oplossingen en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de verwezenlijking van de eigen wensen. Doordat wij duidelijke kaders stellen, leren ze ook dat niet alles in vrijheid mogelijk is. Wij gaan ervan uit dat ouders en leerkrachten samen de taak hebben om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij het belangrijk is dat kinderen kunnen werken in een sfeer van ‘kunnen, willen en durven’. Een grote betrokkenheid tussen ouders en leerkrachten zien wij als een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling van kinderen.