TSO

Een ontspannen lunchpauze op school

Blijft uw kind tussen de middag op school eten? Dan wilt u zeker weten dat uw kind het gezellig heeft en tijd krijgt om rustig te eten en te ontspannen.

Sinds het schooljaar 2018-2019 wordt de tussenschoolse opvang (TSO) op Basisschool Meer en Dorp verzorgd door Wonderland in samenwerking met de school.

Het overblijven tussen de middag heeft een vrijwillig karakter, dat wil zeggen u kunt ervoor kiezen om uw kind(eren) tegen betaling op school te laten lunchen, maar u kunt er ook voor kiezen om uw kind(eren) thuis te laten lunchen.

Pedagogische visie

Onze TSO wil de kinderen in hun pauze opvangen in een plezierige, vertrouwde omgeving en sfeer. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen en zich leuk met elkaar kunnen vermaken. Kinderen kunnen zelf hun speeltijd invullen met de materialen die aanwezig zijn en de activiteiten binnen en buiten die worden aangeboden door Wonderland.

Begeleiding

De TSO wordt begeleid door 3 pedagogisch medewerkers van Wonderland en een aantal vrijwilligers. Eén van de medewerkers van Wonderland heeft een coördinerende functie hebben en is het aanspreekpunt voor ouders, vrijwilligers en leerkrachten.

Tijdens de TSO worden activiteiten aangeboden.

Aanmelding en kosten

Ouders die incidenteel en of regelmatig gebruik willen maken van TSO melden hun kind(eren) aan via Schoudercom. De kosten voor het overblijven zijn €1,65 per keer. De kosten worden berekend op basis van het aantal keer overblijven. In de eerste week van de volgende maand sturen wij u via Schoudercom een betaalverzoek voor de afgelopen maand.

Heeft u vragen over het aanmelden van uw kind voor de TSO of lukt het niet om uw kind aan te melden, loop dan op dinsdag of vrijdag binnen bij de administratie (Martine Groen-Bun) of neem telefonisch contact op via 0252-518353.