Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en ouders. Als ouder bent u bij aanmelding van uw kind op school automatisch lid van de oudervereniging.
De ouderraad organiseert vele binnen- en buitenschoolse activiteiten, veelal in samenwerking met de leerkrachten. Denk bijvoorbeeld aan de diverse feesten, uitstapjes en lekkere traktaties tijdens bijzondere dagen. Dit doen deze ouders met veel plezier en enthousiasme!
De kosten die aan de diverse evenementen verbonden zijn, worden voor een groot deel betaald middels uw ouderbijdrage.