Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (kortweg MR) te hebben, zo ook Basisschool Meer en Dorp. Deze raad bestaat uit drie personeelsleden en drie – democratisch gekozen – ouders. De MR is op de hoogte van de begroting en beleidsplannen en heeft onder andere instemmingsrecht op de onderwijskundige doelstellingen van de school. De MR is een sparringpartner voor de directie, maar ook een kritische toezichthouder. De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar.

Meer inhoudelijke informatie over de MR voor de ouders van onze school is beschikbaar op ons ouderplatform (o.a. het Huishoudelijke reglement Meer en Dorp).

Heeft een ouder interesse om een vergadering bij te wonen, bespreekpunten of vragen, dan kan dit gemeld worden bij de MR.

De MR bestaat uit de volgende personen

  • Voorzitter: Annemarieke Spelten (ouder)
  • Vice-voorzitter: Johan Reuser (ouder) 
  • Secretaris: Maarten Holtus (personeel)

 

  • Bestuurslid: Stefanie van Kesteren (ouder)
  • Bestuurslid: Sanne Deutekom (personeel) 
  • Bestuurslid: Larissa Vrijbug (personeel)
 

Contact

E. mr.meerendorp@sophiascholen.nl